زراعت

دیانا هاشمزاده، رئیس

شرکت مرغداری درخشان بل

خانم دیانا هاشمزاده رئیس شرکت مرغداری درخشان بلخ است. وی  متولد سال ۱۳۶۳ در ولایت بلخ بوده وی لیسانس دانشکده ادبیات انگلیسی دانشگاه بلخ می باشد. خانم هاشمزاده با تاسیس شرکت مرغداری درخشان بلخ در سال ۲۰۱۱ رسما در بخش مرغداری، تولید کود عضوی و خدمات مرغداری آغاز به کار نمود. شرکت مرغداری درخشان شمال با سرمایه گذاری بیشتر از ۳۰،۰۰۰ دالر آمریکایی توسط خانم دیانا تاسیس گردیده و ماهانه حدود ۱۰،۰۰۰ عدد چوچه مرغ، ۵۲ تن کود عضوی و خدمات مرغداری را ارایه می نماید.

در کنار تمرکز روی فعالیت های تجارتی، خانم دیانا همیشه حمایت گر خانم ها و دختران برای شروع فعالیت تجارتی خصوصا  در سکتور مرغ داری  بوده است. برعلاوه حدود بیشتر از ۵۰۰ تن افرادی  که ۱۲۰ تن آنها خانم بودند از خدمات آموزشی در بخش مرغداری شرکت درخشان بلخ مستفید شده اند. خانم دیانا می گوید:  شرکت های مرغداری با علاقه و تعهد بیشتری کار میکنند و این باعث شده است که سکتور مرغداری نسبت به دیگر بخش های اقتصادی به خود کفایی خوبی رسیده است و می تواند نیاز بازار کشور را مرفع سازد. خانم هاشمزاده خودشان را لایق تندیس بی بی خدیجه می دانند چون داشتن فارم مرغداری در بلخ یک بخش کاملا مردانه بوده و اقدام وی یک ابتکار می باشد و در ضمن ایشان ۹ سال است که در این بخش بصورت رسمی فعالیت دارد.

Sona Mahmody was born in Mazar-e Sharif, Afghanistan. She is a graduate of Balkh University, Law and Political Science faculty. In late 2016 joined her Master’s degree at the University of Afghanistan in Kabul but couldn’t continue her master’s degree due to family constraints she is however committed to restart and complete the MA soon.

In terms of professional and business engagements, she started working with Passion Legal Organization during the time when she was still a university student and developed her skills in management and delivery legal training.

It was early 2015 when she started to develop an idea of export initiative with her fiancé and soon they developed the idea into practice under the unregistered name of Rumi. The idea came into practice after forging a partnership with Zarghoon Zar Trading Company which had several decades of experience in exports of medical plants. Sona then decided to officially register the business in late 2016 and successfully registered the business with the ministry of commerce and industries in February 2017.

Rumi Trading LLC jointed works in a manual cleaning house in Mazar-e Sharif with Zarghoon Zar Company and has established its head office in Kabul.

Ms. Maryam Jami
founded Bano Production, Processing, and Packaging Agricultural Products Company
in 2009 and has 17 years of experience in the field of agriculture,
cultivation, processing, and packaging of food materials, vegetables, and fruits.
She has done her bachelors in Law and Political Sciences. Ms. Jami has
established an agricultural farm of 70 acres of land where she covers 31 women
and 14 men. She has also established a processing center for agricultural
products. Bano’s products include prickles, jam, canned beans, dried fruits and
vegetables, honey, 2 local varieties of rice and different kinds of vegetables
and medicinal plants.  Recently in 2017, she awarded
Bibi Khadija competitive Award.

Bano’s
Objectives are:

 1. Job creation/provision of
  job opportunities for women and men, and for the economic development of poor
  families
 2. Creation/Foundation of
  the agricultural economic chain from production to consumer inside Afghanistan and
  trade of quality agricultural products.
 3. Increasing domestic
  production of agricultural products for the economic development of Afghanistan