پیام از کامله صدیقی رئیس کاوایان گروپ

وضعیت برای زنان متشبث افغان در دو دهه اخیر به صورت چشمگیر بهبود یافته است. به عنوان کسی که یک تجارت را در بخش تولید لباس تحت شرایط رژیم طالبان آغاز نموده است و از آن زمان تا بحال به چندین صنعت دیگر روی آورده است، گفته می توانم که زنان تجارت پیشه در مقایسه به من حالا فرصت های بیشتر دارند. به ویژه این سهولت ها زمانی مساعد گردید که جلالتماب رئیس جمهور کشور محمد اشرف غنی توانمند سازی سکتور خصوصی و زنان را در اولویت برنامه های خویش قرار داد. در پهلوی رئیس جمهور کشور، جلالتماب بانوی اول یک منبع عظیم حمایت برای پیشرفت زنان افغان در بخش شامل شدن در حلقه ی اقتصادی بوده است.   

در حالیکه وضعیت برای زنان افغان به طور چشمگیری بهبود یافته است، این بدان معنا نیست که ما به موفقیت کامل رسیده ایم. زنان افغان هنوز هم برای حفظ لازمه های اجتماعی که فشار های روز افزون مسئولیت های خانه را بالای شان تحمیل می کند، دست و پنجه نرم می کنند. برای زنان افغان که متعهد به آغاز و مدیریت یک تجارت هستند، موضوعات کوچکی چون ملاقات با فروشنده و خریدار می تواند یک مشکل باشد. به طور مثال، با نظر داشت تابو فرهنگی گشت و گذار تنهایی  زن در خارج از خانه، یکی از نزدیکان مرد باید به حیث محرم با یک زن موظف گردد.    

وقتی که موضوع سفرهای خارجی فروش و ملاقات با خریداران موجود در سطح بین الملل پیش می آید، موضوع سوال برانگیز می شود. نه تنها به دلیل تابو های فرهنگی بل به دلیل اینکه بیشتر زنان دارای تشبثات کوچک و متوسط اند و نمی توانند مخارج سفر خویش را تامین نمایند

به اساس این دلایل، زنان افغان همچنان به حمایت سازمانی نیاز دارند تا به تساوی جنسیتی در سکتور خصوصی دست یابند. علامت تجارتی ساخت زنان افغان نیز یکی از ابتکارات است که نشان دهنده حمایت سازمانی است که تحت نظارت دولت افغانستان، وزارت صنعت و تجارت  و همکاری اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و دیگر همکاران های دولتی و غیر دولتی قرار دارد و زنان تجارت پیشه افغان را کمک می نماید تا در بخش ثبات مالی خانه هایشان، بلند بردن سطح اقتصادی ملت، و شهرت تولیدات افغانی در سراسر جهان سهم خویش را داشته باشند. من به حکم اتاق تجارت زنان افغانستان باور دارم و تشکر میکنم از جلالتماب رئیس جمهور کشور و جلالتماب بانوی اول رولا غنی برای صادر نمودن این حکم. من به دورنمای زنان افغان در سکتور خصوصی در سالهای پیشرو خیلی خوشبینم و باورمندم که رهبری اتاق تجارت زنان در آینده درخشان ایشان سهم خویش را خواهد داشت.